Manager ciągłości działania wg ISO 22301

SZKOLENIE:

28 - 29 maja 2020 r.
Centrum Konferencyjne,

ul. Wilcza 9, Warszawa


Zgłoś chęć udziału

04 - 05 czerwca 2020 r.
Katowice/Mikołów


 • Naucz się jak zachowywać ciągłość biznesową w sytuacjach kryzysowych.
 • Dowiedz się jak wykorzystać normę ISO 22301, aby zaprojektować i wdrożyć efektywny system, który przygotuje Twoją firmę na zagrożenia.

  BCMS - Business Continuity Management System oferuje:
  - wgląd w skutki potencjalnej awarii w każdym z newralgicznych obszarów funkcjonowania firmy;
  - umożliwia zaplanowanie kroków o charakterze strategicznym i taktycznym
  w celu przygotowania się na najgorszy scenariusz.
 • Przećwicz pod okiem trenera najważniejsze narzędzia, poznaj wskazówki, które pomogą ci uniknąć kosztownych i czasochłonnych błędów. Zdobądź certyfikat pożądany na rynku.

Dlaczego warto?


 • Poznasz najważniejsze prawne i regulacyjne warunki ramowe oraz podstawowe metody i narzędzia niezbędne do budowy, monitorowania i doskonalenia BCMS opartego na zasadach normy ISO 22301;
 • Zdobędziesz konkretną wiedzę na temat sposobów ochrony i zapobiegania utracie istotnych aktywów firmy;
 • Nauczysz się jak ograniczyć zużycie zasobów niezbędnych do odzyskania już utraconych aktywów i przywrócenia funkcjonowania firmy;
 • Zapoznasz się z konkretnymi scenariuszami działań zapewniającymi skuteczne zarządzanie ryzykiem i ciągłość działań;
 • Będziesz wiedział jak chronić nie tylko Twoje interesy, ale też interesy Twoich klientów;
 • Dowiesz się jak przekonywać Zarząd organizacji do niezbędnych inwestycji wykorzystując wiedzę oraz narzędzia poznane podczas szkolenia;
 • Udowodnisz swoje kompetencje uzyskując certyfikat „Manager ciągłości działania wg ISO 22301" potwierdzający Twój udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I: Istota zarządzania ciągłością działania w kontekście organizacji, cele oraz potencjalne korzyści i koszty wdrożenia BCM


1. Wstęp

• Identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.


2. Wprowadzenie do tematyki szkolenia:

• Czy jest konieczne zarządzanie ciągłością działania.

• Ciągłość działania – prawda czy mit.

• Norma ISO 22301.


3. Czy zarządzanie ciągłością działania jest trudne?

• Aspekty ciągłości Twojej firmy.

• Jeśli myślisz, że kryzys Cię ominie – jesteś w błędzie.

• BCM (Business Continuity Management) – co to takiego?

• Co możesz zyskać dzięki BCM - korzyści i koszty.


4. Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:

• Podstawowe definicje ciągłości działania.

• Model wymagań normy ISO 22301.

• Podejście procesowe.


Moduł II: Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA


1) Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA (PLANUJ, DZIAŁAJ, WERYFIKUJ, POPRAW).


2) Kontekst organizacji

• Określenie kontekstu organizacji.

• Określenie wymagań zainteresowanych stron.

• Określenie i dokumentowanie zakresu BCM.

• Monitorowanie zmian kontekstu i wymagań interesariuszy.


3) Przywództwo

• Odpowiedzialność w zakresie przywództwa.

• Określenie ról i odpowiedzialności w BCM.


4) Planowanie

• Jak planować system BCM.

• Określenie i zasady nadzoru nad realizacją celów BCM.


5) Budowanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z uwzględnieniem umów outsourcingowych:

• Outsourcing w kontekście Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.


6) Wsparcie

• Wymagania dotyczące zasobów.

• BCM a kompetencje i świadomość pracowników oraz osób wykonujących prace pod nadzorem organizacji.


7) Funkcjonowanie:

• Zasady nadzorowania i sterowania systemem BCM.


8) Ocena:

• Co należy mierzyć i monitorować.


9) Doskonalenie

• Działania korygujące.

• Korzyści z ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.


10) Polityka i procedury BCM:

• Zasady opracowania polityki BCM.

• Wymagania dotyczące dokumentacji.


Moduł III: Analiza wpływu na biznes (BIA – Business Impact Analysis) i szacowanie ryzyka (RA) , przykładowe analizy, zagrożenia i podatności


1. Analiza wpływu na biznes (BIA – Business Impact Analysis) i szacowanie ryzyka (RA):

• Analiza wpływu na biznes – praktyczne podejście.

• Powołanie zespołu odpowiedzialnego za BIA.

• Podstawowe wskaźniki związane z analizą BIA.

• Techniki zbierania i analizowania danych.

Warsztaty.

• Na czym polega podejście oparte na ryzyku i szansach.

• Ocena ryzyka.

• Opcje postępowania z ryzykiem.

• Zabezpieczenia chroniące przed ryzykiem w BCM.

Warsztaty.


Moduł IV: Strategia zachowania ciągłości działania

oraz budowanie planów


1.Strategia zachowania ciągłości działania i jej utrzymanie:

• Podejście strategiczne BCM.

• Zagadnienia związane z personelem.

• Wybór strategii – kryteria.

• Utrzymanie BCM.

• Podejście do testowania i monitorowania.

• Przeglądy BCM.

Warsztaty.


2. Budowanie planów ciągłości działania:

• Kategorie działań.

• Incydent – oś czasu.

• Plan Zarządzania Incydentami (IMP).

• Plan Ciągłości Działania (BCP).

• Testy, utrzymywanie i przeglądy.

• Korzyści z testowania.

• Ocena skuteczności i wyciąganie wniosków.


Moduł V: Audytowanie systemu BCM


1. Audytowanie systemu BCM wg normy ISO 22301:

• Korzyści z prowadzenia audytów BCM.

• Audyt BCM jako narzędzie zarządcze.

• Cele, zakres, kryteria audytu BCM.

• Planowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie wyników wg ISO 19011:2018.

• Działania po audycie – doskonalenie BCM.

Moduł VI: Podsumowanie szkolenia i egzamin


PODSUMOWANIE SZKOLENIA - ocena skuteczności.

Egzamin trwa 30 minut i składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru oraz części opisowej, podczas której należy zastosować rekomendację normy oraz narzędzia.


EGZAMIN


Przećwiczysz niezbędne narzędzia w praktyce

Podczas szkolenia, poza zrozumieniem modelu opartego na normie ISO 22301, przećwiczysz praktycznie wybrane narzędzia przydatne przy analizie wpływu na biznes i szacowaniu ryzyka. Trener podpowie Ci, odwołując się do doświadczenia, jakich błędów unikać oraz na co zwrócić uwagę, gdy będziesz robił analizę i opracowywał scenariusze przygotowujące Twoją firmę na taki rozwój sytuacji, który mógłby zagrozić jej funkcjonowaniu.

W cenie szkolenia:

Imienny certyfikat potwierdzający
Twoje umiejętności

Materiały szkoleniowe

Wsparcie trenera
po szkoleniu

Poczęstunek oraz lunch

 • 16 godzin szkolenia - 2 dni
 • 80% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje
 • 20% czasu mini-wykłady

Zapisując się na szkolenie otrzymasz od nas dostęp do nagrania ponad 90 minutowego webinaru „Ryzyko – spełnij wymagania nowej normy ISO 9001:2015 i ISO 1400:2015”


To świetne wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem pozwoli Ci zapoznać się z naszym podejściem. W nagraniu znajdziesz też wskazówki jak spełnić wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 pod kątem analizy i szacowania ryzyka.


ODBIERZ

Prezent:

Dlaczego my ?

 • Nasze szkolenia nastawione są na praktyczne umiejętności i wykorzystanie nowych umiejętności w praktyce i biznesie.

 • Preferujemy prowadzenie szkoleń w formie warsztatowej dla grup do 12 osób. 80% czasu szkolenia to ćwiczenia, case studies oraz dyskusje moderowane.

 • Nasi trenerzy to praktycy z doświadczeniem w tematyce, którą prowadzą. Niezależnie jednak od tego każdy z nich musi ukończyć dodatkowe szkolenie trenerskie, aby potrafił skutecznie uczyć w sposób efektywny i ciekawy.

 • Jesteśmy oddziałem międzynarodowej firmy certyfikującej. To wbrew pozorom ma spore znaczenie. Masz dzięki temu pewność, że szkolenie oparte jest na rzetelnych informacjach, a certyfikaty rozpoznawalne niemal na całym świecie.

 • Program tego szkolenia oparty jest na szkielecie i międzynarodowych materiałach z naszej centrali. Uzupełniliśmy go jednak i przeprojektowaliśmy zgodnie z sugestiami naszych Klientów.

 • Uczestnicy oceniają to szkolenie średnio na 9,5 pkt. na 10 możliwych, a doceniają przede wszystkim praktyczne podejście , warsztatową formę oraz przestrzeń do dyskusji i wymianę doświadczeń.

Co mówią uczestnicy ?

Opinia o szkoleniu ISO 9001:2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opinie uczestników szkolenia zebrane na podstawie anonimowych ankiet ewaluacyjnych:

WYBRANI KLIENCI

Prezent o wartości 395 zł w CENIE SZKOLENIA

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od nas pełny dostęp do nagrań:
Quality and Practice Day
2018 - czyli pierwszej w Polsce "konferencji on-line" skoncentrowanej na praktycznym podejściu do Systemów Zarządzania i dzieleniu się wiedzą oraz wskazówkami w ważnych dla branży tematach.

 • Efektywność audytów wewnętrznych
 • Ponad 4 godziny nagrań z praktycznych webinarów
 • 5 szablonów narzędzi pomocny przy analizie ryzyka
 • Dostęp do prezentacji oraz dodatkowych plików prezentowanych na filmach

 • Wprowadzenie do praktycznego zarządzania procesami
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania - sposób na realny rozwój biznesu
 • Analiza i szacowanie ryzyka w praktyce

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Manager ciągłości działania wg ISO 22301


Chcesz o coś zapytać?

Barbara Wróblewska

Specjalista ds. szkoleń

barbara.wroblewska@qualityaustria.com.pl

tel.: 516 687 791

Cena: 1 500 zł + VAT

Czy wiesz że?*

uczestników naszych szkoleń ocenia je "bardzo dobrze"

90%

8%

ocenia nasze szkolenia "dobrze"

99%

poleciłoby nasze szkolenia innym

*Wyniki na podstawie ankiet po-szkoleniowych prowadzonych od 2011r.

ORGANIZATOR

Quality Austria-Polska
www.qualityaustria.com.pl
Tel.: (+48 32) 2266007
office@qualityaustria.com.pl